Förklaring:

Röd pil visar nordlig riktning.

1-4 visar sovrummens placering.

Planlösning